ΞΔβΨπαΓΘξ𝜱

Zusterverenigingen

via (Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam)

Visiting address:
Science Park 904
Kamer A0.10
1098 XH Amsterdam

Phone number:
020 525 7880

Website:
www.svia.nl

Email:
bestuur@svia.nl

 

Studievereniging Thalia

Visiting address:
Heyendaalseweg 135
Huygensgebouw, kamer HG00.150
6525 AJ Nijmegen

Phone number:
024 - 3652079 / 084-8339677 (Voicemailbox)

Website:
www.thalia.nu

Email:
info@thalia.nu

 

Informatie- en Communicatietechnologische Studievereniging Inter-Actief (I.C.T.S.V. Inter-Actief)

Visiting address:
Universiteit Twente
Zilverling E-208 (gebouw 11)

Mailing address:
Postbus 217
7500 AE Enschede

Phone number:
053 489 3756

Website:
www.inter-actief.net

Email:
contact@inter-actief.net

 

De Leidsche Flesch (Studievereniging voor Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica)

Visiting address:
Niels Bohrweg 1
Universiteit Leiden, Snelliusgebouw, kamer 301
2333 CA Leiden

Mailing address:
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden

Phone number:
071 527 70 70

Website:
www.deleidscheflesch.nl

Email:
bestuur@deleidscheflesch.nl

 

Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam (NSA)

Visiting address:
Science Park 904
Kamer A0.08
1098 XH Amsterdam

Phone number:
+3120 525 8272

Website:
www.nsaweb.nl

Email:
bestuur@nsaweb.nl

 

Studievereniging Sticky

Visiting address:
Princetonplein 5
Buys Ballotgebouw 2.75
3584 CC Utrecht

Phone number:
+316 28093460

Website:
www.stickyutrecht.nl

Email:
bestuur@stickyutrecht.nl

 

Study association Cover

Visiting address:
Nijenborgh 9
Room 041a
9747 AG Groningen

Mailing address:
Postbus 407
9700 AK Groningen

Phone number:
+31 50 363 6898

Website:
www.svcover.nl

Email:
board@svcover.nl

 

Studievereniging STORM

Visiting address:
De Boelelaan 1081
WN-T0.28
1081 HV Amsterdam

Mailing address:
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam

Phone number:
020 - 59 87 666

Website:
www.storm.vu

Email:
bestuur@storm.vu

Wiskunde Studievereniging DESDA

Visiting address:
Heyendaalseweg 135
Huygensgebouw, kamer HG00.150
6525 AJ Nijmegen

Mailing address:
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen

Phone number:
024 – 3652079

Website:
www.desda.org 

Email:
info@desda.org

 

Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF)

Visiting address:
Nijenborgh 4
X5111.0053
9747 AG Groningen

Mailing address:
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen

Phone number:
+31 (0)50 363 4155

Website:
www.fmf.nl

Email:
bestuur@fmf.nl

 

Wiskunde- en Informaticastudievereniging 'Christiaan Huygens' (W.I.S.V. 'Christiaan Huygens')

Visiting address:

Faculty of Electrical Engenering, Mathematics and Computer Science, TU Delft
Mekelweg 4
2628 CD Delft

Phone number:
015-2782532

Website:
www.ch.tudelft.nl

Email:
bestuur@ch.tudelft.nl

 

GEWIS

Visiting address:
MF 3.155
De Groene Loper 5
5612 AZ Eindhoven

Mailing address:
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Phone number:
+31 (0)40 247 2815

Website:
www.gewis.nl

Email:
bestuur@gewis.nl

 

A-Eskwadraat

Visiting address:
Buys Ballotgebouw, kamer 269
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht

Phone number:
(030) 253 4499

Website:
www.a-eskwadraat.nl

Email:
bestuur@a-eskwadraat.nl