ΘΨΓΞξβαΔπ𝜱
VriMiBo Abacus

VriMiBo Abacus

Waar: Abscint

Vrijdag 30 juni 2017 van 16:00 tot 19:00

Georganiseerd door: (A)bac(ch)us

Het is weekend en deze VriMiBo is een eerste stap. Deze week staat Abacus achter de tap!