𝜱ΘΨαβΔΓΞξπ

Collegejaar '20–'21

Bob Ross painting
We don't make mistakes, just happy little accidents
Sportdag
Hotter than the sun, sweatier than the ocean
Woensdagmiddagborrel
De eerste borrel van 2021!
Actieveledenweekend
En wat waren ze actief!
Batavierenrace
Aba444 of Aba4444
'Kerst'diner
Beter laat dan nooit!
Pi-dag
14 maart!
Dies Diner
We maken lach maar wattes?

Collegejaar '19–'20

Collegejaar '18–'19

Collegejaar '17–'18

Collegejaar '16–'17

Collegejaar '15–'16

Collegejaar '14–'15

Collegejaar '13–'14

Collegejaar '12–'13

Collegejaar '11–'12

Collegejaar '10–'11

Collegejaar '09–'10

Collegejaar '08–'09

Collegejaar '07–'08

Collegejaar '06–'07

Collegejaar '05–'06

Collegejaar '04–'05

Collegejaar '03–'04