ΔΘξπβΨΞ𝜱αΓ

Collegejaar '19–'20

Rubik's kubus borrel
Kan jij m oplossen (met je voeten)?
Mathematisch Café met Judith Timmer
Het beste stemsysteem is dictatorschap
Taipantoernooi
Hier Taipan, daar Taipan, overal Taipan!
Voorneem'? Poar neem'! borrel
Ik ga niet meer bier drinken, maar ook niet minder
Lunch lezing Flow Traders
Ruilen met plezier, sinds 2004
Lunch lezing Shell
Waar je kan eindigen als een wiskundige
Wampex
Vind je weg door puzzels!

Collegejaar '18–'19

Collegejaar '17–'18

Collegejaar '16–'17

Collegejaar '15–'16

Collegejaar '14–'15

Collegejaar '13–'14

Collegejaar '12–'13

Collegejaar '11–'12

Collegejaar '10–'11

Collegejaar '09–'10

Collegejaar '08–'09

Collegejaar '07–'08

Collegejaar '06–'07

Collegejaar '05–'06

Collegejaar '04–'05

Collegejaar '03–'04