𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Collegejaar '21–'22

StAf-wedstrijd: Abacus vs Scintilla
De rode Power Rangers verslagen met 5 - 1
DET-Dag
...maar dan zonder D
Lacrosse
Flunkyball x lacrosse
Ouderdag themabekendmaking
Hints die net zoveel slaan op het abstracte van de Moose
50e Batavierenrace
En wat renden ze hard!
KB bekendmakingborrel
Een vrouw in het bestuur was geen slecht idee geweest...
StAf-wedstrijd: Abacus vs Concept 3
Een mooi concept: winnen met 9 - 0

Collegejaar '20–'21

Collegejaar '19–'20

Collegejaar '18–'19

Collegejaar '17–'18

Collegejaar '16–'17

Collegejaar '15–'16

Collegejaar '14–'15

Collegejaar '13–'14

Collegejaar '12–'13

Collegejaar '11–'12

Collegejaar '10–'11

Collegejaar '09–'10

Collegejaar '08–'09

Collegejaar '07–'08

Collegejaar '06–'07

Collegejaar '05–'06

Collegejaar '04–'05

Collegejaar '03–'04