Γ𝜱αΞβπΨΔΘξ

Collegejaar '19–'20

Spelletjesavond
"Ach, het is maar een spelletje." zei de verliezer
Alumnus lezing Clara Stegehuis
Clarablijkelijk gaf Clara een lezing
Almanak uitreiking
Abacus gaat globaal!
WoMiBo
ensdag-ddag-rrel
Workshop Creatief Schrijven
Ken de achtergrond van je personages
Geheime Borrel
Psst! Het is al juni. Maar dat blijft tussen mei en juli, hè?
Lunchlezing Deloitte
Verveel je nooit bij Deloitte!
Mathematisch Café
Gezelligheid kent tijd niet als eenheid

Collegejaar '18–'19

Collegejaar '17–'18

Collegejaar '16–'17

Collegejaar '15–'16

Collegejaar '14–'15

Collegejaar '13–'14

Collegejaar '12–'13

Collegejaar '11–'12

Collegejaar '10–'11

Collegejaar '09–'10

Collegejaar '08–'09

Collegejaar '07–'08

Collegejaar '06–'07

Collegejaar '05–'06

Collegejaar '04–'05

Collegejaar '03–'04