𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Collegejaar '22–'23

Cultural Talk
'Bestaat er ook Guinness radler?'
EEMCS BBQ
De kandis deden bijna niks
Ladies StAf - Poule Phase
Bijna een goal gescoord!!
Lunchlezing Deltares
De kamer liep vol
LIMO
Team Harolds Hoekpunters voor de win!
Researcher Researched
Leer de volgende algemeen adjunct kennen!
Culturele Avond
Wat is de kans
Carrièredag MaRCo
De eerste carrièredag van Abacus!

Collegejaar '21–'22

Collegejaar '20–'21

Collegejaar '19–'20

Collegejaar '18–'19

Collegejaar '17–'18

Collegejaar '16–'17

Collegejaar '15–'16

Collegejaar '14–'15

Collegejaar '13–'14

Collegejaar '12–'13

Collegejaar '11–'12

Collegejaar '10–'11

Collegejaar '09–'10

Collegejaar '08–'09

Collegejaar '07–'08

Collegejaar '06–'07

Collegejaar '05–'06

Collegejaar '04–'05

Collegejaar '03–'04