𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Wat doet het bestuur?

Het bestuur des W.S.G. Abacus zorgt ervoor dat iedere collegedag de abacuskamer open is en dat er koffie en thee gedronken kan worden, het gezellig is in de kamer en er fruit en snoep gekocht kan worden.

Naast deze zichtbare dingen houdt het bestuur zich met allerlei andere zaken bezig. Het bestuur draagt zorg voor de boekverkoop, de tentamenbank, lunchlezingen, het plannen van activiteiten en het begeleiden van commissies. Het bestuur draagt zorg voor de borrelruimtes in de Zilverling en let er een beetje op dat het Educafé leefbaar blijft.

Ook vertegenwoordigt het bestuur W.S.G. Abacus op de rest van de universiteit en in het land. Zo bezoekt het bestuur het WISO (het landelijk overleg van alle wiskunde- en informaticastudieverenigingen) en gaat het bestuur naar constitutieborrels van andere verenigingen op de UT, om alle banden goed te houden.

Verder organiseert het bestuur een weekend om alle actieve leden te bedanken.