𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Over Simon van Mourik

Laat ik eens met mezelf beginnen. Op 8 februari 1978 ben ik geboren in Gouda, en heb daarna tot na mijn middelbare schooltijd gewoond in Gouderak, een dorpje er vlakbij. Nadat ik er het kleuteronderwijs moeiteloos had afgerond (cum laude), wist ik niet zo goed wat ik nu verder met mijn leven wilde. Ik dacht toen ook nog niet zo na over mijn toekomst. Op aandringen van mijn ouders ben ik met een vervolgopleiding begonnen, en met succes; met gemak doorliep ik het gehele basisonderwijs. Vervolgens heb ik mijn VWO in Gouda gedaan en heb ik wiskunde gestudeerd in Groningen. Het hoogtepunt van die opleiding was mijn afstudeeronderzoek in de numerieke vloeistofdynamica. Het gevoel dat ik daarbij had leek precies op toen ik nog met de technisch Lego™ speelde: dagenlang prutsen en uitproberen en heel af en toe kwam er iets moois uit. Het laatste jaar vloog voorbij en omdat ik ook nog even student wilde blijven, besloot ik af te studeren in een andere richting binnen de wiskunde, namelijk systeem- en regeltheorie.

Na mijn afstuderen heb ik een half jaar in Utrecht gewoond en daarna ben ik OiO (onderzoeker in opleiding) geworden hier in Twente, op een onderzoeksproject waarin de disciplines van beide afstudeerrichtingen vertegenwoordigd waren. Puur geluk, want de combinatie van deze twee is wereldwijd zeer zeldzaam. We doen onderzoek naar geklimatiseerde ruimtes voor voedselopslag. Geoogste producten worden bewaard in gekoelde, goed geventileerde ruimtes en wij werken aan wiskundige methodes om het regelen van het klimaat daarin te optimaliseren. Belangrijke factoren zijn de uniformiteit van de producttemperaturen en het energieverbruik. Een andere toepassing waar we aan werken is desinfectie van drinkwater door uv straling. Deze techniek is veelbelovend en wordt vooralsnog alleen in Nederland toegepast. Wij hopen via wiskundige analyse het huidige productieproces te verbeteren. Die ‘wij’ zijn ik en mijn begeleider, mijn collega-OiO en zijn begeleider in Wageningen, een technisch assistent die onze proeven uitvoert en drie bedrijven die onderzoek doen naar klimaatruimtes en waterzuivering. Een heel team dus.

De taakomschrijving van de Algemeen Adjunct luidt: het contact tussen de medewerkers en Abacus/de studenten behouden/bevorderen en de medewerkers betrekken bij Abacus activiteiten. Verder mag ik als een soort groepsoudste de Abacusmensen van ‘wise advise’ voorzien. Toezien dat er toch wel wat studiepunten worden gehaald, het goede voorbeeld geven, positief zijn en niet iedere zin beginnen met ‘vroeger’ of ‘toen ik studeerde’. Een functie waar ik zelf eerlijk gezegd even aan zal moeten wennen.
Vooralsnog heb ik het makkelijk, want de vergaderingen bijvoorbeeld lopen al erg soepel zo aan het begin van het jaar.

De vuurdoop was iets minder soepel: een vier uur durende algemene ledenvergadering met aansluitend een wisselborrel. Bij wisselborrel moet u denken aan drie uur handjes schudden met collega-besturen die van heinde en verre komen naar zo’n beetje de donkerste krocht van de UT, om daar op uitnodiging te zuipen, te duwen en eventueel wat kleinschalig vandalisme te plegen. ‘Mijn’ mensen gedroegen zich trouwens keurig, complimenten jongens! Zelf gaf ik misschien niet helemaal het goede voorbeeld, maar na een half uur had ik een kleine tweehonderd keer uitgelegd wat een Algemeen Adjunct precies deed en dan raak je langzamerhand wel toe aan iets medicinalers dan cola-light.

Ondanks deze keiharde ontgroening heb ik er wel ontzettend veel zin in. Ik ben er zeker van dat we er een ontzettend productief jaar van gaan maken!