𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Over Cheriel Domhof

Het is inmiddels alweer bijna drie jaar geleden dat ik voor het eerst werd geconfronteerd met Abacus. Als 6-VWOer kreeg ik een boekje in mijn handen met stapels informatie over alles wat met TW te maken. Er stond ook een foto in van Twan van Daal op een omafiets met als onderschrift: Twan van Daal, voorzitter van studievereniging Abacus. Ik had op dat moment nog totaal geen idee wat Abacus precies was en deed, maar daar zou ik eenmaal in Enschede snel genoeg achter komen.

Ruim 20 jaar geleden, op 18 juli 1986 om precies te zijn, werd ik geboren in het ziekenhuis in Winterswijk. Vanaf dat moment woonde ik in Zieuwent, een dorp in de Achterhoek. Na 5 jaar besloten mijn ouders samen met mij en mijn inmiddels twee jaar oude zusje te verhuizen naar Beltrum, een al net zo klein dorp vlakbij Zieuwent. We woonden daar buitenaf op een verbouwde boerderij waar in 1993 mijn broertje werd geboren. Tot mijn twaalfde voldeed Beltrum prima aan alle eisen die ik als basisschoolkind had, maar na mijn basisschooltijd werd ik gedwongen om meer tijd buiten Beltrum door te brengen. Een middelbare school was er namelijk helaas niet in Beltrum, hiervoor moest naar Groenlo.

Toen ik aan het eind van de derde klas een profiel moest kiezen, besloot ik N&T en N&G te kiezen, omdat ik op dat moment zat te denken aan een studie Geneeskunde. Alles wat met anatomie te maken had vond ik heel interessant, maar toen ik er tijdens een voorlichtingsdag van Geneeskunde achter kwam dat opereren toch niet echt mijn ding was, besloot ik een andere studie te overwegen. Ik bedacht me toen dat ik op de basisschool rekenen en wiskunde altijd heel leuk vond. Ook op de middelbare school vond ik wiskunde een leuk vak, maar ik had er tot dat moment nog nooit bij stilgestaan om later ook echt wiskunde te gaan studeren. Na een aantal voorlichtingsdagen van wiskundestudies op verschillende universiteiten in Nederland bezocht te hebben, besloot ik een dag mee te lopen bij Toegepaste Wiskunde op de UT. Ik wist op dat moment al vrij zeker dat ik hier wiskunde wilde gaan studeren, maar na de meeloopdag was ik helemaal zeker van mijn keuze. Dit resulteerde in het feit dat ik in 2004 aan deze studie ben begonnen en mij inmiddels derdejaars TWer mag noemen.

Een bijkomend voordeel van de UT was dat het op een relatief kleine afstand van Beltrum lag. Ik besloot daarom in eerste instantie nog niet op kamers te gaan, maar elke dag zo’n twee uur in de bus door te brengen die me naar de UT en weer terug naar huis bracht. Na ruim een half jaar had ik het wel een beetje gehad met dit concept, omdat ik zo veel miste van alles wat zich in de avonduren in Enschede afspeelde. Ik besloot op zoek te gaan naar een kamer in Enschede en heb nu sinds vorig collegejaar een appartement met een stel vrienden van de middelbare school.

Vanaf het moment dat ik als eerstejaars actief raakte bij Abacus, wist ik al dat ik graag een keer zou solliciteren naar een functie binnen het bestuur van Abacus. Voor mij leek dat op dat moment heel logisch omdat ik het al vanaf mijn meeloopdag een heel gezellige vereniging vond die zorgde voor een goede sfeer onder de TW-studenten en hier graag mijn bijdrage aan wilde leveren. In mijn eerste en vooral mijn tweede jaar ben ik erg actief geweest bij Abacus. Aan het einde van mijn tweede jaar heb ik gesolliciteerd naar de functie Commissaris Externe Betrekkingen en zoals boven aan deze pagina te lezen is, mag ik deze functie nu ook uitoefenen. Als Commissaris Externe Betrekkingen houd ik contact met het bedrijfsleven en probeer te kijken wat wij als studievereniging voor bedrijven kunnen betekenen en andersom. Het komt er in de praktijk meestal op neer dat bedrijven excursies en lezingen organiseren en via ons kunnen adverteren via advertenties in de Ideaal! en op de website van Abacus. Op deze manier kom ik veel te weten over bedrijven die wiskundigen in dienst hebben en kan ik al een mooi beeld vormen van bedrijven waar ik later bij zou willen werken.

Ten slotte hoop ik dat dit jaar weer net zo leuk gaat worden als de andere jaren hier en dat wij als bestuur ook ons steentje bij kunnen dragen aan de vereniging. Het is in ieder geval goed begonnen met een mooie introductie en superleuke bestuurswissel, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit helemaal gaat lukken.