𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Hulp bij het gebruik van de Abacus agenda.

De Abacus agenda wordt in een standaard formaat gepubliceerd. Hierdoor is het eenvoudig om de agenda in verschillende programma's en web-agenda's toe te voegen. Zo kan je de agenda in je studentmail toevoegen maar ook in je Google Calendar krijgen. Ook programma's als Outlook en Thunderbird (met bijvoorbeeld de Lightning Add-on)git kunnen met de link overweg.

Zoek voor meer informatie op “iCalendar” of “iCal”; dit is het type bestand dat voor de Abacus agenda wordt gebruikt.

Gebruik voor de Abacus agenda de volgende link: https://www.abacus.utwente.nl/nl/calendar.ics (Log in om je persoonlijke agenda te importeren.)

Veel gebruikte agenda's

Google Calendar

Om de Abacus agenda toe te voegen aan Google Calendar volg je de volgende stappen:

  1. Kopieer de agenda link: https://www.abacus.utwente.nl/nl/calendar.ics
  2. Ga naar je Google agenda.
  3. Klik op het plusje naast “Andere agenda's” en klik op “Via URL”.
  4. Plak hier de link en klik op “Agenda toevoegen”.
  5. Nu zijn alle Abacus activiteiten zichtbaar in je agenda en kan je ook automatisch de Abacus agenda zien op je mobiele telefoon.

Outlook.com agenda

Om de Abacus agenda toe te voegen aan je de calendar van je Microsoft Account volg je de volgende stappen:

  1. Kopieer de agenda link: https://www.abacus.utwente.nl/nl/calendar.ics
  2. Log in op Outlook.com.
  3. Klik nu aan de linkerkant op “Agenda Importeren” en vervolgens op “Van internet”.
  4. Plak bij ‘Maak een koppeling naar de agenda’ de agenda-link. Vul een naam voor de agenda in en klik op “Importeren”.
  5. Nu zijn alle Abacus activiteiten zichtbaar in je agenda en kan je ook automatisch de Abacus agenda zien op je Windows Phone.