ΞαΘΓβξΔΨ𝜱π

Contact

Contactadres

W.S.G. Abacus
work
Zilverling E203
Universiteit Twente
7522 NB  Enschede

Omschrijving

Sla bij binnenkomst van de hoofdingang van de universiteit de eerste mogelijkheid direct rechtsaf. Ga rechtdoor wanneer de hoofdweg links afbuigt. Steek nu links het plein over. Het gebouw waar u nu tegenaanloopt is de Zilverling. Ga bij binnenkomst direct twee keer links. In deze ruimte zit de verenigingskamer op de bovenste verdieping.

Postadres

postal
PO Box 217
7500 AE  Enschede

Overige gegevens

Telefoon: (053) 4893435