α𝜱βΘΨξΓΞπΔ

Kandidaat-bestuur 2018-2019

Woensdag 25 april 2018 18:49

Het 50ste bestuur des Wiskundig Studiegenootschap Abacus heeft de eer en het genoegen om het kandidaat-bestuur voor het 51ste bestuur bekend te maken. Naar alle verwachting zal deze op 4 september als volgt worden gechargeerd:

Voorzitter - Hugo Hof

Secretaris - Wout Leemeijer

Penningmeester - Cas Sitvast

Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken - Justus Sleurink

Commissaris Externe Betrekkingen - Fleur van Alphen

Algemeen Adjunct - Pranab Mandal