𝜱ξΔΨΘπΓαβΞ

Bestuur 2018-2019

Donderdag 6 september 2018 11:08

Op dinsdag 4 september is het 51ste bestuur des W.S.G. Abacus als volgt gechargeerd:
 

Hugo Hof - Voorzitter

Wout Leemeijer - Secretaris

Cas Sitvast- Penningmeester

Justus Sleurink - Commissaris Interne Betrekkingen en Commissaris Onderwijszaken

Fleur van Alphen - Commissaris Externe Betrekkingen

Pranab Mandal - Algemeen Adjunct