αΘπξβΔΓΨ𝜱Ξ

Bachelor Applied Mathematics is een Topopleiding

Vrijdag 16 november 2018 12:30

Precies op tijd voor de open dagen is op 15 november bekendgemaakt welke Bacheloropleidingen de status van Topopleiding hebben gekregen in de Keuzegids Universiteiten 2019. Het aantal Bacheloropleidingen op de Universiteit Twente die Topopleiding zijn is dit jaar verdubbeld van 4 naar 8, en daarbij is Applied Mathematics een nieuwe binnenkomer!