ΨξΞαπΘβ𝜱ΓΔ

Update Bachelorcoördinator

Vrijdag 28 juni 2019 16:19

Afgelopen april heeft Yael Veensta-Konzizky afscheid genomen als Bachelorcoördinator van AM om ander werk binnen de universiteit te vervullen. Ze had het volgende te zeggen tegen de studenten:

It was a great pleasure getting to know you all and being part of your special community in the past 1.5 years. Wishing you all success and prosperity with your studies and achieving your goals in life. You're welcome to contact me always.

Sincerely and all the best!

Yael

In de tussentijd vervult Lotte Weedage enkele taken als (onofficiële) interim Bachelorcoördinator. Ze is te bereiken via education-bam@utwente.nl.