αξΞΓΔβΨπ𝜱Θ

Nieuwe Bachelorcoördinator

Dinsdag 3 september 2019 14:41

Sinds 1 September heeft Techische Wiskunde een nieuwe Bachelorcoördinator: Judith Timmer. Veel dank gaat uit naar Lotte Weedage, die de laatste maanden de Bachelor Applied Mathematics heeft geholpen als interim Bachelorcoördinator. We kijken uit naar de samenwerking met Judith in de komende jaren!