𝜱ΘαξΨπΞβΓΔ

Op dinsdag 3 september is het 52ste bestuur des W.S.G. Abacus als volgt gechargeerd:

Woensdag 4 september 2019 15:02

Linda ten Klooster - Voorzitter en Commissaris Onderwijszaken

Martijn ter Steege - Secretaris en Commissaris Interne Betrekkingen

Sanne Oude Veldhuis - Penningmeester

Marjolein Bolten - Commissaris Externe Betrekkingen

Tugce Akkaya - Algemeen Adjunct