ξπΘβΨΞΔ𝜱Γα

Op dinsdag 1 september is het 53ste bestuur des W.S.G. Abacus als volgt gechargeerd:

Vrijdag 4 september 2020 10:04

Daan Velthuis - Voorzitter

Luuk van der Werf - Secretaris & Commissaris Interne Betrekkingen

Daan Pluister - Penningmeester

Jorn de Jong - Commissaris Externe Betrekkingen

Anouk Beursgens - Commissaris Onderwijszaken

Clara Stegehuis - Algemeen Adjunct