αΓΞβΨΔΘπ𝜱ξ

Datum Bachelor-diplomauitreiking

Woensdag 20 april 2016 13:01

De datum voor de Bachelor-diplomauitreiking is bekend: vrijdag 28 oktober 2016. De uitreiking zal plaatsvinden in de Waaier vanaf 14.00 uur. Dus mocht je je diploma zelf in ontvangst willen nemen, houdt deze datum dan vrij!

 

Uiteraard is er achteraf weer een borrel, deze vindt plaats in de SmartXP.