𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

About Michel ten Bulte

Michel ten Bulte Abacus is voorzover mij bekend de enige studievereniging op de UT met een personeelslid in de bestuursgelederen. Mijn taak als Algemeen Adjunct –what’s in a name- richt zich dan ook vooral op het onderhouden en waar nodig, verbeteren van de contacten tussen Abacus en de TW-medewerkers. Inmiddels is dit mijn vierde bestuursjaar. In de periode september 1986 tot september 1988 mocht ik -als fulltime student- twee jaar penningmeester zijn van deze gezellige en nuttige club. Nu mag ik voor het tweede jaar als Algemeen Adjunct wederom een abacus proberen te verdienen. Op het vwo in Deventer (het GGC) werd mijn grote interesse voor bètawetenschappen snel duidelijk. Na wat chemische uitstapjes, zoals een afgeronde driejarige hbo-opleiding "Analytische Chemie", een vervulling dienstplicht bij de NBC-cie (weer chemie) en uitzendbaan op het KSLA in Amsterdam, besloot ik toch te kiezen voor mijn grote liefde: wiskunde. En aangezien ik vooral de wiskundige toepassingen en de campus wel zag zitten viel de keus op TW. Er waren in 1985 nog zo’n 65 andere eerstejaars enthousiastelingen en samen met fijne doegroep-ouders begon een fantastische studietijd. Abacus kwam al snel in beeld en toen ik -op een Abacusborrel, waar anders- in gesprek kwam met de zittende penningmeester die als enige nog een vacature had, was het bestuur voor 86/87 snel rond. In 1987 kwam ook mijn inmiddels grote hobby in beeld: honk- en (vooral) softbal. De High-Tech-Hitters op de UT hebben mij zeer veel uren sportief plezier geschonken en doen dat nog steeds, zij het met wat lagere slagfrequentie.
Helaas kwam er begin jaren 90 een exponentiële daling in mijn studiesnelheid, met als gevolg dat Groningen zei: "Betaal het zelf maar"; heel begrijpelijk na ruim 9 (!) jaar stufi. De vele studentassistentschappen die daarop volgden hebben inmiddels geleid tot een vaste, vierdaagse werkweek als beleidsondersteunend medewerker. De week wordt grotendeels gevuld met het actueel houden van de facultaire (inmiddels afdelings-)website en huisvestings- en arbotaken. Daarnaast is het de bedoeling dat ik komend jaar eindelijk afstudeer in de groep van Jaap van der Vegt. Al met al een zeer afwisselende job, waarbij ik contacten heb met alle medewerkers. Met één ervan, mijn lieve Mar, werden destijds de contacten zo geïntensiveerd dat we maar zijn gaan samenwonen. Verder lopen er naast twee gezellige cavia’s en een flitsende wandelende tak nog twee metjes in ons huis: Merel en Menno.
Inmiddels worden door de Abacusactiviteiten de banden met de (helaas sterk gekrompen) studentgeleding van TW aangehaald en ik vind ook daarin een extra motivatie om mijn bul snel dichterbij te brengen. Mijn dank als Algemeen Adjunct gaat uit naar mijn voorganger Hajo, om in beeld te zijn voor deze bestuursfunctie. Het afgelopen jaar is zo goed bevallen, dat ik er nog een jaartje aan vastplak. Abacus is met haar activiteiten nog steeds de uitgelezen plek waar studenten en medewerkers elkaar informeel gemakkelijk leren kennen, hetgeen sterk bijdraagt om die fijne sfeer bij TW te continueren. Een hele uitdaging voor de nabije toekomst als kleinste club in een grote faculteit EWI, met weer verhuizingsperikelen en een te lage instroom. Ik wens mijn medebestuursleden een fantastisch bestuursjaar toe en hoop dat veel van onze plannen gerealiseerd zullen worden.
Zin in een praatje? Kom eens langs. Mijn deur, INF 5054, staat voor iedereen open als ik er ben en vaak ook als ik er niet ben; ik deel de kamer met een aantal collega’s ;-)
Michel ten Bulte.