αΘβΓπΞξΔΨ𝜱

Calendar

FriAD Inter-Actief @ Abscint

Friday 15 Nov 2019 van 16:00 tot 20:00

Inter-Actief kicks off the weekend!

Read more

Lustrum Reception @ Boerderij Bosch

Monday 18 Nov 2019 van 17:00 tot 23:59

The tenth lustrum of W.S.G. Abacus! The week will be opened with an evening full of good atmosphere and food.

Read more

Lustrum Cake Lunch @ Abacus room

Tuesday 19 Nov 2019 van 12:45 tot 13:45

It's the 50th birthday of Abacus today? Are you joining for pie as well?

Read more

Lustrum Mosaic Workshop @ MBasement

Tuesday 19 Nov 2019 van 16:00 tot 18:00
Costs: €3.00

Have you always wanted to make your own mosaic serving board? Then come to this great event.

Read more

Lustrum Drink in Drink @ Abscint

Wednesday 20 Nov 2019 van 19:00 tot 21:00

Drinks will do wonders for your dancing skills tonight!

Read more

Lustrum Open Party @ Vestingbar

Wednesday 20 Nov 2019 van 21:00 tot Thursday, November 21, 2019 03:00

Come join us at the Vestingbar for an open party!

Read more

Lustrum Hungry Hangover @ Abscint

Thursday 21 Nov 2019 van 12:30 tot 13:45

Hungover from yesterday? Have a nice brunch!

Read more

Lustrum Olympic Games @ O&O square

Thursday 21 Nov 2019 van 16:00 tot 18:00

We will play the wrestling sport pankration and other games. Put on your Lustrum jogging pants and win the games!

Read more

Lustrum FriAD+ @ Abscint

Friday 22 Nov 2019 van 16:00 tot 20:00

Come to the FriAD+ and honour Bacchus, the god of beer, fertility and frikandellen!

Read more

Old boards day @ Abacus room

Saturday 23 Nov 2019 van 09:00 tot 23:00

All the people that have ever been board will be invited!

Read more