πΔ𝜱βαξΓΘΨΞ

Abacuslied

Je kunt hier luisteren naar het lied en hier naar de lyric video.

Op de melodie van Sweet Caroline

When it began
The nineteenth of november
Back in the year of 69
In Enschede
Here on the UT campus
Abacus is still doing fine

Then, Cubicus
Caught on fire
We got out
Now we’re cool

Refrein:
Oh Abacus
Solving sums is what we do
When you’re with us
We will solve your problems too

During the break
If you are feeling lonely
Drop by in the Abacusroom
Have a nice chat
Maybe play one or two games
We will get rid of all your gloom

Tea, coffee too
Come on by
We will have
drinks for you

Refrein

Yes we know pi
Three point fourteen fifteen nine
And we could go on all day long
And we know more
How to add up, integrate
To infinity and beyond

So, we all know
It feels good
That we can Count on you

Refrein (2x)