𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Ereleden

Olf Broenink

De heer Broenink heeft meegeholpen met het automatiseren van de ledenadministratie van Abacus. Bovendien heeft hij gedurende tien jaar deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie. Hiernaast is hij erelid geworden om het geven van heel veel goede raad. De heer Broenink heeft in 2003 afscheid genomen van de universiteit.

Michel ten Bulte

Michel ten Bulte

Michel ten Bulte heeft niet alleen als student zich twee jaar ingezet in het bestuur van Abacus, maar veertien jaar later ook nog twee jaar als Algemeen Adjunct. Naast kleinschaliger activisme was hij jarenlang als medewerker betrokken bij de opleiding TW en heeft hij veel betekend voor de student. De heer ten Bulte loopt nog steeds rond in de Zilverling en is een graag geziene gast op allerlei Abacus activiteiten. Voor de meeste bestuurders is Michel ten Bulte de eerste persoon om langs te lopen als je in de Zilverling wat voor elkaar wil krijgen.

Henk Cammaert

Henk Cammaert

Met zijn vier jaar Abacusbestuur als Algemeen Adjunct heeft de heer Cammaert veel betekend voor Abacus. Hij had een goede financiële vinger in de pap bij de afdeling, wat menige borrels en activiteiten geen windeieren heeft gelegd. Ook heeft hij het contact tussen de studenten en de medewerkers goed onderhouden. Nu is de heer Cammaert gepensioneerd, maar wiskunde zal hem altijd in het bloed zitten.

Jaap Doosje

Jaap Doosje

Tijdens zijn studententijd heeft de heer Doosje wel drie jaar bestuur gedaan. Om zijn studie te bekostigen was hij destijds zwemleraar, maar dit heeft hij inmiddels omgeruild voor zijn huidige baan als wiskundeleraar. Na zijn bestuursjaren heeft de heer Doosje nog een buitenlandse excursie voor Abacus georganiseerd.

Piet le Grand

Piet le Grand

Het is gemakkelijk om een vereniging te steunen als het goed gaat. Het wordt moeilijker wanneer de zaken minder gaan. Toen er vlak voor de ALV nog geen financieel jaarverslag was, heeft de heer le Grand zich als kascolid opgeofferd om dit op het laatste mogelijke dag in orde te brengen. Dit proces heeft zich een aantal jaren herhaald. Ook heeft hij ruim tien jaar in de redactie van de Ideaal! gezeten.

Trudie Hondelink

Trudie Hondelink

Als medewerker van de kantine zorgde mevrouw Hondelink in het voormalige TWRC-gebouw (tegenwoordig de Cubicus) structureel voor goede verzorging van allerlei zaken zoals borrels, ouderdagen, open dagen en symposia. Ze was vaak de stabiele factor voor de mensen die zoiets organiseerden en daar nog weinig of geen ervaring in hadden. Nadat ze afscheid had genomen van het TWRC-gebouw, is ze naar de Spiegel verhuisd. Momenteel werkt ze op boerderij Bosch. Volgens de andere ereleden was Trudie echt de ‘mama’ van TW.

Erjen Lefeber

Erjen Lefeber

Continuering van een commissie is makkelijk omdat je kennis hebt van je voorgangers. Het oprichten van een commissie “from scratch” is natuurlijk een stuk moeilijker. Dit heeft de heer Lefeber ondervonden toen hij de Coco oprichtte in 1993. Hiernaast heeft hij vele commissies gedaan, waaronder de symposiumcommissie en is hij vice voorzitter geweest in het bestuur van 1993/1994. Na zijn afstuderen is hij nog steeds betrokken gebleven bij Abacus en heeft achter de schermen veel steun geboden aan vele besturen. De laatste commissie was “Geras”, de lustrumcommissie van 1999. Hij werkt nu als Universitair docent bij de faculteit Werktuigbouwkunde in Eindhoven.

Frits van Beckum

Frits van Beckum

Frits van Beckum is altijd zeer betrokken geweest bij de contacten die TW heeft met het ITB (Institute Technology Bandung). Hij is regelmatig in Indonesië te vinden om zijn contacten te onderhouden. Hij is een geliefd mens binnen TW en hij zong ook altijd mooi met zijn zware stem. Hij zong wel eens in barbersjopjes als we een muziekavond of een feestavond hadden binnen TW (dit was dan vaak samen met Stephan van Gils en Birgit Geveling en een vierde persoon — die wisselde nogal eens).

Diana Dalenoord

Diana Dalenoord

Diana was lid van de redactie van het faculteitsblad de TW10 en later de Ideaal!. Daarnaast was zij de brug tussen Abacus en de medewerkers van de afdeling Toegepaste Wiskunde. Via haar werd het mogelijk om de medewerkers te betrekken bij verschillende activiteiten. Ze was niet alleen de brug naar de medewerkers, maar ook naar de alumni. Als er nog een spreker voor een symposium gezocht werd, wist Diana altijd wel iemand te vinden. Diana was ook vanaf het begin af aan altijd heel betrokken bij de Twentse Wiskunde Estafette, een evenement dat Abacus en de opleiding nog altijd samen neerzetten. Diana heeft veel betekend in de organisatie, ze regelde heel veel en zorgde voor het contact met de scholen. Ten slotte had Diana altijd een luisterend oor voor de studenten en kon je alles met haar bespreken.

Ook nu nog betekent Diana veel voor Abacus. Zo schrijft ze nog steeds haar vaste stukjes voor de Ideaal! en is ze nog steeds veel te vinden bij activiteiten van Abacus, zoals de sinterklaasactiviteit, de introductie-barbeque en activiteiten zoals een alumnilezing of Mathematisch Café, waar ze ook voor sprekers zorgt. Al met al is Diana dus een heel actief lid en zet zich al meer dan 25 jaar volop in voor Abacus en de opleiding.

Brigit Geveling

Brigit Geveling

Vijfentwintig jaar lang heeft mevrouw Geveling zich ingezet voor Abacus, waarbinnen ze onder andere drie jaar achter elkaar de functie van Algemeen Adjunct op zich heeft genomen in het bestuur. Naast een heleboel kleinschalig activisme heeft ze activiteiten tijdens verschillende lustra georganiseerd en vanuit de opleiding in samenwerking met Abacus gezorgd dat er meerdere succesvolle cultuuravonden plaatsvonden.
Ook tijdens haar jaren als bachelorcoördinator van de opleiding was ze niet alleen voor de studenten, maar ook voor Abacus erg belangrijk. Talloze keren heeft ze op verzoek van bestuurders de roosters van het bachelorprogramma omgegooid om studenten vrij te roosteren voor sportdagen, symposia en andere activiteiten. Mevrouw Geveling stond bovendien ook altijd klaar om mee te denken en te helpen mocht er iets geregeld moeten worden.