𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Zusterverenigingen

A-Eskwadraat

Bezoekadres:
Buys Ballotgebouw, kamer 269
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht
Telefoonnummer:
(030) 253 4499
Website:
www.a-eskwadraat.nl
Email:
bestuur@a-eskwadraat.nl
 

Study association Cover

Bezoekadres:
Nijenborgh 9
Room 041a
9747 AG Groningen
Postadres:
Postbus 407
9700 AK Groningen
Telefoonnummer:
+31 50 363 6898
Website:
www.svcover.nl
Email:
board@svcover.nl
 

Wiskunde- en Informaticastudievereniging 'Christiaan Huygens' (W.I.S.V. 'Christiaan Huygens')

Bezoekadres:
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, TU Delft
Mekelweg 4
2628 CD Delft
Telefoonnummer:
015-2782532
Website:
www.ch.tudelft.nl
Email:
bestuur@ch.tudelft.nl
 

De Leidsche Flesch (Studievereniging voor Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica)

Bezoekadres:
Niels Bohrweg 1
Universiteit Leiden, Snelliusgebouw, kamer 301
2333 CA Leiden
Postadres:
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden
Telefoonnummer:
071 527 70 70
Website:
www.deleidscheflesch.nl
Email:
bestuur@deleidscheflesch.nl
 

Wiskunde Studievereniging DESDA

Bezoekadres:
Heyendaalseweg 135
Huygensgebouw, kamer HG00.150
6525 AJ Nijmegen
Postadres:
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Telefoonnummer:
024 – 3652079
Website:
www.desda.org 
Email:
info@desda.org
 

Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF)

Bezoekadres:
Nijenborgh 4
X5111.0053
9747 AG Groningen
Postadres:
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
Telefoonnummer:
+31 (0)50 363 4155
Website:
www.fmf.nl
Email:
bestuur@fmf.nl
 

GEWIS

Bezoekadres:
MF 3.155
De Groene Loper 5
5612 AZ Eindhoven
Postadres:
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoonnummer:
+31 (0)40 247 2815
Website:
www.gewis.nl
Email:
bestuur@gewis.nl
 

Informatie- en Communicatietechnologische Studievereniging Inter-Actief (I.C.T.S.V. Inter-Actief)

Bezoekadres:
Universiteit Twente
Zilverling E-208 (gebouw 11)
Postadres:
Postbus 217
7500 AE Enschede
Telefoonnummer:
053 489 3756
Website:
www.inter-actief.net
Email:
contact@inter-actief.net
 

Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam (NSA)

Bezoekadres:
Science Park 904
Kamer A0.08
1098 XH Amsterdam
Telefoonnummer:
+3120 525 8272
Website:
www.nsaweb.nl
Email:
bestuur@nsaweb.nl
 

Studievereniging Sticky

Bezoekadres:
Princetonplein 5
Buys Ballotgebouw 2.75
3584 CC Utrecht
Telefoonnummer:
+316 28093460
Website:
www.stickyutrecht.nl
Email:
bestuur@stickyutrecht.nl
 

Studievereniging STORM

Bezoekadres:
De Boelelaan 1081
WN-T0.28
1081 HV Amsterdam
Postadres:
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
Telefoonnummer:
020 - 59 87 666
Website:
www.storm.vu
Email:
bestuur@storm.vu
 

Studievereniging Thalia

Bezoekadres:
Heyendaalseweg 135
Huygensgebouw, kamer HG00.150
6525 AJ Nijmegen
Telefoonnummer:
024 - 3652079 / 084-8339677 (Voicemailbox)
Website:
www.thalia.nu
Email:
info@thalia.nu

via (Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam)

Bezoekadres:
Science Park 904
Kamer A0.10
1098 XH Amsterdam
Telefoonnummer:
020 525 7880
Website:
www.svia.nl
Email:
bestuur@svia.nl