ΞαΓ𝜱ΨπβξΔΘ

Lustrum Taartlunch

Waar: Abacuskamer

Dinsdag 19 november 2019 van 12:45 tot 13:45

Georganiseerd door: Lustrumcommissie

Vandaag is de 50ste verjaardag van Abacus! Kom je ook taart eten?

Lustrum Taartlunch

Fotoalbums van deze activiteit

Lustrum 🎉 Taartlunch
Taartje voor de sfeer!
Lustrum 🎉 Mozaïekworkshop
Het is gewoon een moeilijke puzzel