παξΓΨΔΞ𝜱βΘ

Lustrum Mozaïekworkshop

Waar: MBasement

Dinsdag 19 november 2019 van 16:00 tot 18:00

Inschrijving gesloten

Deelnemers: 18/35

Kosten: € 3,00

Georganiseerd door: Lustrumcommissie

Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes (tesserae), die in een vloer of wand worden gemetseld. In de Griekse en Romeinse tijd werden in luxe villa's mozaïeken gemaakt, waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te zien waren.

Altijd al je eigen mozaïekdienblad willen maken? Kom dan nu naar dit geweldige evenement.

Lustrum Mozaïekworkshop