ξαΔΓΘ𝜱βπΨΞ

Lustrum Open Feest

Waar: Vestingbar

Woensdag 20 november 2019 van 21:00 tot 03:00

Georganiseerd door: Lustrumcommissie

Kom deze avond naar de Vestingbar voor een geweldig open feest! Doe je favoriete dansschoenen maar aan en ga los op de beste plaatjes.

Lustrum Open Feest

Fotoalbums van deze activiteit

Lustrum 🎉 Open Feest
Iedereen lust rum!