Ψπ𝜱ΘΔΞΓαξβ

Lustrum VriMiBonus

Waar: Abscint

Vrijdag 22 november 2019 van 16:00 tot 20:00

Georganiseerd door: Lustrumcommissie

Deze vrijdag wordt de lustrumweek gepast afgesloten met een bijzondere VriMiBo. Bacchus, de god van bier, wijn, dronkenschap en frikandellen, zal goed geëerd worden! Er zal patat en snacks aanwezig zijn.

Lustrum VriMiBonus

Fotoalbums van deze activiteit

Lustrum ? Vrimibonus
Lustrumweek goed afgesloten!