𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

EEMCS Pitching Workshop

Waar: Carré 2H

Donderdag 16 december 2021 van 20:00 tot 22:00

Inschrijving gesloten

Deelnemers: 1/10

Gratis

iCal bestand downloaden

Together with the other EEMCS associations, we are organizing a pitching workshop. During the evening you will work on:

How to build up a pitch;
How to decide relevant contents for a pitch;
Non-verbal communication;
Persuasiveness during your pitch.
So do you want to learn how to bring your idea across to future project teams or employers? Make sure to sign up!