αΔβΨΓ𝜱ΞΘπξ

Das Sitvast borrel

Waar: Abscint

Woensdag 27 oktober 2021 van 16:00 tot 20:00

Inschrijving gesloten

Deelnemers: 22/20

Gratis

iCal bestand downloaden

Georganiseerd door: (A)bac(ch)‎us

Bij deze themaborrel kun je een goedkope das kopen. Je das wordt aan de bar genageld en zolang hij aan de bar blijft gespijkerd, krijg je gratis drankjes! Niet-ingeschrevenen kunnen vanaf 17:00 uur meedoen.

Fotoalbums van deze activiteit

Das Sitvast borrel
Cas Zat? Vast.