ΨπΔ𝜱ΘβΞαξΓ

Freshmen Taipan tournament

Waar: Educafé

Woensdag 20 oktober 2021 van 17:30 tot 20:00

Inschrijving gesloten

Deelnemers: 18

Gratis

iCal bestand downloaden

Find out who will be the new Taipan master of the Freshmen! Dinner will be included. Enrolling is possible for freshmen only. Make sure to comment who will be your team mate!!! If you have never played the game before, we will teach you :)

Fotoalbums van deze activiteit

Eerstejaars Taipan toernooi
Ze moeten nog even oefenen