𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Studie avond

Waar: Carré 2H

Maandag 12 december 2022 van 19:00 tot 23:00

Deelnemers: 18

Gratis

iCal bestand downloaden

Georganiseerd door: Onderwijscommissie

Kom langs en studeer samen!