𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Study trip committee interest lunch

Waar: Abscint

Dinsdag 13 december 2022 van 12:45 tot 13:30

iCal bestand downloaden

Heb je interesse om de volgende studiereis mee te maken? Kom bij deze lunch om alle informatie te verkrijgen.