𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Woensdag 8 december 2021 Vorige dag | Volgende dag

Sinterklaas @ Carré 3C / MS Teams

Woensdag 8 dec 2021 van 16:00 tot 17:30

Kom langs en kom er achter wat Sint dit jaar voor je heeft!

MS Teams link: abacus.utwente.nl/go/sinterklaas

Lees verder

[GEANNULEERD] Kantelpiet @ n.t.b.

Woensdag 8 dec 2021 van 18:00 tot 22:00

Vier Sinterklaas gezellig met Abacus!

Lees verder