𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Week 49 (2022) Vorige week | Volgende week

Dinsdag 6 december 2022

Lunchlezing Sioux Technologies @ Carre 3C

Dinsdag 6 dec 2022 van 12:45 tot 13:30

Sioux komt langs om een lunchlezing te geven! Er zal ook gratis pizza zijn!!!

Lees verder

Woensdag 7 december 2022

Homemade Wednesday @ Abacus room

Woensdag 7 dec 2022 van 12:45 tot 13:45

Come by the Abacus room for a homemade treat!

Lees verder

Sinterklaas @ CR 2H

Woensdag 7 dec 2022 van 16:00 tot 19:00

Kom langs en zie of de sint nog iets voor jou heeft!

Lees verder

Kantelpiet @ T.B.D

Woensdag 7 dec 2022 van 19:00 tot 22:00

Schenk een geschenk en speel een sinterklaas spel met je mede wiskundigen!

Lees verder

Donderdag 8 december 2022

YAN Lecture with QuiX Quantum @ Incubase, Bastille

Donderdag 8 dec 2022 van 19:00 tot 20:00

A lecture from YAN (Young Alumni network) about quantum computing!

Lees verder

Vrijdag 9 december 2022

VriMiBo @ Abscint

Vrijdag 9 dec 2022 van 16:00 tot 20:00

Scintilla t(r)apt het weekend af!

Lees verder