𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Week 47 (2021) Vorige week | Volgende week

Dinsdag 23 november 2021

[GEANNULEERD] Lunch lezing Nobleo @ RA 4336

Dinsdag 23 nov 2021 van 12:45 tot 13:30

Nobleo Manufacturing is een gespecialiseerd adviesbureau voor bedrijven in de productie industrie.

Lees verder

Woensdag 24 november 2021

[GEANNULLEERD] Constitutieborrel @ t.b.d.

Woensdag 24 nov 2021 van 16:00 tot 19:00

Kom het 54e bestuur feliciteren!

Lees verder

Flunkyball/Kubb toernooi @ Carillon velden

Woensdag 24 nov 2021 van 16:00 tot 20:00

Teach your classmates how to get pro in the beatiful game called flunkyball.

Lees verder