𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Week 49 (2021) Vorige week | Volgende week

Maandag 6 december 2021

Studieavond @ SmartXP

Maandag 6 dec 2021 van 19:30 tot 23:00

Bereid je voor op je tentamens bij de studieavond.

Lees verder

Dinsdag 7 december 2021

[GEANNULEERD] Lunchlezing Thales @ n.t.b.

Dinsdag 7 dec 2021 van 12:45 tot 13:30

Thales zal langskomen om een lunchlezing te geven.

Lees verder

Woensdag 8 december 2021

Sinterklaas @ Carré 3C / MS Teams

Woensdag 8 dec 2021 van 16:00 tot 17:30

Kom langs en kom er achter wat Sint dit jaar voor je heeft!

MS Teams link: abacus.utwente.nl/go/sinterklaas

Lees verder

[GEANNULEERD] Kantelpiet @ n.t.b.

Woensdag 8 dec 2021 van 18:00 tot 22:00

Vier Sinterklaas gezellig met Abacus!

Lees verder