ξΓβΨΔ𝜱αΞΘπ

Onderwijs

Als studievereniging hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Zo organiseren we ongeveer twee keer per jaar een Toegepaste Wiskunde Studenten Terugkoppeling (TWiST) waar algemene zaken over de opleiding en de onderwijsvoorzieningen worden besproken.

Hieronder worden kort alle onderdelen toegelicht met welke onderdelen van het onderwijs binnen Technische Wiskunde wij ons bezig houden.

Nieuws

Elk kwartiel brengt de opleiding in samenwerking met Abacus de onderwijsnieuwsbrief uit. Hierin staan evaluaties van de afgelopen modules en lichten docenten kort toe wat zij goed vonden en wat er volgend jaar verbeterd gaat worden. In deze nieuwsbrief worden ook veranderingen binnen het onderwijs toegelicht, zodat je altijd op de hoogte bent.

Klachtenbank

Voor klachten over het onderwijs en/of de opleiding kun je ook op de website terecht. Je kan je klacht indienen bij de klachtenbank en ook bij bestaande klachten aangeven dat je het hier mee eens bent. Deze klachten zullen door de commissaris Onderwijszaken opgepakt worden en je krijgt zo snel mogelijk reactie over de uitkomst hiervan.

Contactpersonen

Hier zijn alle belangrijke contactpersonen van de opleiding te vinden, denk hierbij aan de bachelor- en mastercoördinator of de studieadviseur. Deze personen zijn altijd bereid om je vragen te beantwoorden of je te helpen met problemen, dus aarzel niet om contact met ze op te nemen. Uiteraard wil de commissaris Onderwijszaken van Abacus je ook met alle plezier helpen en je desnoods naar de juiste persoon doorverwijzen.

Leerstoelen

De leerstoelen met bijbehorende leerstoelhouders verzorgen het masteronderwijs. Wil je hier meer over weten, maak dan eens een praatje met een van de leerstoelhouders.

Notulen TWiST

Hier zijn alle notulen van de Technische Wiskunde Studenten Terugkoppeling (TWiST) van de laatste jaren terug te vinden. In een TWiST worden alle huidige problemen en veranderingen die binnen de bachelor of master spelen behandeld. Elke student is hier welkom en kan zijn mening over het onderwijs geven, zodat hier wat mee gedaan kan worden.

Documenten & Regelingen

Alle regelingen, zoals de harde knip en het BSA, die van toepassing zijn op jouw studie zijn hier te vinden. Ook vind je hier belangrijke regelingen als de examenreglementen, kijk hier eens een keer rond als je wilt weten aan welke regels jij je moet houden, wat de opleiding moet doen en hoe je kan compenseren.

Voor al je overige vragen en/of opmerkingen over het onderwijs kun je contact opnemen met de commissaris Onderwijszaken, of neem een kijkje op de website van de bachelor of master.