ΓξβΘα𝜱ΔΞπΨ

Onderwijs

Als studievereniging hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom organiseren wanneer nodig een Toegepaste Wiskunde Studenten Terugkoppeling (TWiST) waar algemene zaken over de opleiding en de onderwijsvoorzieningen worden besproken..

Hieronder worden kort sommige pagina's van de onderwijs website toegelicht.

Nieuws

Elk kwartiel brengt de opleiding in samenwerking met Abacus de onderwijsnieuwsbrief uit. Hierin staan evaluaties van de afgelopen modules en lichten docenten kort toe wat zij goed vonden en wat er volgend jaar verbeterd gaat worden. In deze nieuwsbrief worden ook veranderingen binnen het onderwijs toegelicht, zodat je altijd op de hoogte bent.

Leerstoelen

De leerstoelen met bijbehorende leerstoelhouders verzorgen het masteronderwijs. Wil je hier meer over weten, maak dan eens een praatje met een van de leerstoelhouders.
In 2021 een informatie sessie is georganiseerd waar alle drie de specalizaties van de master hebben verteld over hun vakken en onderzoek. De opname van deze sessie is voor leden te vinden op de Abacloud -> Standard Documents -> Study information 2021.

Notulen TWiST

Hier zijn alle notulen van de Technische Wiskunde Studenten Terugkoppeling (TWiST) van de laatste jaren terug te vinden. In een TWiST worden alle huidige problemen en veranderingen die binnen de bachelor of master spelen behandeld. Elke student is hier welkom en kan zijn mening over het onderwijs geven, zodat hier wat mee gedaan kan worden.

Documenten & Regelingen

Alle regelingen, zoals de harde knip en het BSA, die van toepassing zijn op jouw studie zijn hier te vinden. Ook vind je hier belangrijke regelingen als de examenreglementen, kijk hier eens een keer rond als je wilt weten aan welke regels jij je moet houden, wat de opleiding moet doen en hoe je kan compenseren.

Educatieve ondersteuning

De universiteit biedt veel hulp aan, maar het is vaak lastig alle informatie hierover te vinden. Daarom is hier een overzicht verzameld van pagina's die kunnen helpen bij het onderwijs en mentale ondersteuning.

Voor al je overige vragen en/of opmerkingen over het onderwijs kun je contact opnemen met de commissaris Onderwijszaken, of neem een kijkje op de website van de bachelor of master.