Ξξ𝜱ΘΔΨβπΓα

Contactpersonen

Opleidingsdirecteur

Jan Willem Polderman

E-mail adres(Log in om dit e-mailadres te zien)
KamerZI 3054
Telefoon+31 53 489 3438

Bachelorcoördinator

Judith Timmer

E-mail adres(Log in om dit e-mailadres te zien)
KamerZI 4009
Telefoon+31534893419

Mastercoördinator

Jan Schut

E-mail adres(Log in om dit e-mailadres te zien)
KamerZI 1028
Telefoon+31 53 489 4350

Studieadviseur

De opleiding Technische Wiskunde heeft een studieadviseur die voor studenten beschikbaar is voor alle voorkomende vragen rondom de studie en het studeren. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen rondom studeermethoden, het maken van planningen als ook met onderwerpen als studiekeuze, twijfels, zoeken naar uitdagingen of hulp bij in contact treden met de examencommissie. Daarnaast is de studieadviseur aanspreekpunt voor studenten die te maken hebben met een functiebeperking of (chronische) ziekte.

 

Lilian Spijker

E-mail adres(Log in om dit e-mailadres te zien)
KamerZI 1005
Telefoon+31 53 489 3493

BOZ

Het BOZ (Bureau Onderwijs Zaken) helpt het opleidings programma, de studenten en de docenten op een administratieve manier. Ze is verantwoordelijk voor het examenprogramma, registratie van BSA, diplomas en certificaten. Ook is ze betrokken bij de examencommissie en de opleidingscommissies. 

BOZ

E-mail adres(Log in om dit e-mailadres te zien)
KamerCitadel H429
Telefoon+31 53 489 3380

Student Services

Student Services

E-mail adres(Log in om dit e-mailadres te zien)
KamerVrijhof 239 B
Telefoon+31 53 489 2124
Websitehttp://www.utwente.nl/so/studentservices/