ΔπΞαξΘΨ𝜱Γβ

Documenten

Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het einde van je eerste jaar krijg je een Bindend Studieadvies, deze kan postief, negatief of uitgesteld zijn.

Je moet in jeerste jaar 45 EC halen, dit staat gelijk aan drie modules, om een postief advies te krijgen. Als je minder EC's hebt aan het einde van je eerste jaar krijg je een negatief advies en moet je helaas de opleiding verlaten. Er is echter ook een mogelijkheid om een uitgesteld advies aan te vragen, dit wordt persoonlijk geregeld en is verschillend voor iedere student.

Harde Knip Regeling

Vanaf 1 September 2012 hanteert de Universiteit Twente, net als de andere universiteiten in Nederland, de Harde Knip Regeling. Deze regeling houdt in, dat je alleen aan je master kan beginnen als je de bachelor succesvol hebt afgerond. Vanwege deze regeling is het niet langer mogelijk, met een master te beginnen, als je als bachelorstudent 150 EC of meer hebt. Daartegenover staat dat het nu wel mogelijk om op twee momenten met je master te binnen, in februari of in september.

Zak/Slaag Regelingen

Je slaagt voor je bachelor als:
 • je alle modules van de bachelor gehaald hebt,
 • voor elke module mogen aanvullende eisen gesteld worden,
 • er bestaan compensatie regelingen voor bepaalde modules.

Ja slaagt voor je master als:

 • er geen cijfer op je cijferlijst lager dan of gelijk is aan een vijf;
 • je stage en afstudeeropdracht (mogelijk gecombineerd) allebij afzonderlijk zijn beoordeld met ten minste een zes.

Volgorde-eis

Er zijn volgorde-eisen voor het laatste jaar van de bachelor.

Je kan alleen begin aan je minor of afstudeerfase, als je ten minste 75 EC behaald hebt.

Compensatieregeling Bachelor

In de regeling worden clusters gedefinieerd waarbinnen compensatie mogelijk is. Deze clusters kunnen modules zijn, maar kunnen ook over meerdere modules lopen.

 • Cluster I: Linear Structures I in module 1 (201800135), Linear Structures II en Analysis I in module 2 (201800136) 
 • Cluster II: Module 4 (201800138)
 • Cluster III: Module 5 (201800139)
 • Cluster IV: Module 6 (201800140)
 • Cluster V: Module 7 (201800141)
 • Cluster VI: Module 8 (201400434)

 

De regel is dat men in elk cluster:

 • een gewogen gemiddelde van minimaal 5.5 heeft;
 • ten hoogste één cijfer lager dan 5.5 heeft;
 • geen cijfers lager dan 4.5 heeft;
 • bij compensatie in cluster I voor beide modules een gewogen gemiddelde van minimaal 5.5 heeft;
 • bij compensatie in cluster III het gewogen gemiddelde van Analysis I en Analysis II minimaal een 5.5 heeft en het gewogen gemiddelde van Probability Theory en Statistics minimaal een 5.5 heeft.

 

Het eindcijfer van de module waarop de compensatie betrekking heeft is het gewogen gemiddelde van de onderdelen, berekend volgens de formule die ook geldt als op alle onderdelen minimaal 5.5 behaald is.

Er mag één keer gebruik gemaakt worden van de compensatieregel in het B1-jaar.

Er mag één keer gebruik gemaakt worden van de compensatieregel in het B2-jaar.

De compensatieregel alleen gebruikt mag worden voor modules waarvan elk onderdeel is afgesloten binnen een enkel academisch jaar.