ΓβΞξαΨΔ𝜱πΘ

Faculteitsraad

De faculteitsraad van de faculteit EWI vertegenwoordigt de studenten en medewerkers van deze faculteit. De belangrijkste taak van de faculteitsraad is om het beleid van de faculteit na te leven. Onderwerpen die behandeld worden door de faculteitsraad zijn de beleidspunten onderwijs, onderzoek, personeel en arbeidsvoorwaarden.

Zie deze pagina voor meer informatie.