𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

About Hans Zwart

Ik ben Hans Zwart, en zeker het oudste lid van het bestuur. Mijn functie is algemeen adjunct, met als voornaamste taak om een mediair te zijn tussen de medewerkers en de studenten van TW. Meer concreet houdt dat in dat ik (mede) verantwoordelijk ben voor het Mathematisch café en Bolletje Prof. Verder probeer ik te helpen waar ik maar kan, zonder in de weg te lopen.


Mijn achtergrond is een studie wiskunde aan de RUG, alwaar ik ook ben gepromoveerd. Na mijn promotie ben ik in Twente komen werken. Tijdens mijn studie wiskunde ben ik penningsmeester geweest bij de FMF.
Aansluitend ben ik nog een paar jaar kascommissaris geweest. Nu ik wederom in het bestuur van een studievereniging zit, valt mij op hoeveel meer tijd er in bestuurstaken wordt gestopt. Tijdens de jaren zeventig, tachtig (van de vorige eeuw (schijnt er altijd bij te
moeten)) werd er zeer neer gekeken op managers en je wilde daar zeker niet mee geassocieerd worden. Ik denk dat een reden is waarom er weining tijd in gestoken werd, maar aan de andere kant je kreeg er geen tijd voor, en dus deed je de taken in je vrije tijd. Toch werd er van alles georganiseerd, zoals studiereizen, bedrijvenbezoek en filmavonden. e.d. Tijdens mijn bestuur heb ik gewoon alle vakken gedaan en gehaald, en ik was daar zeker niet de enige van het bestuur in. Ik wil hier niet klagen en zeggen dat vroeger alles beter was, maar ik vind het interessant om te zien hoe de invulling van iets wat onveranderlijk lijkt (bestuur studievereniging), toch zeer veranderlijk is.