𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

About Peter Bosschaart

Waarde lezer,

Mijn naam is Peter Bosschaart en ik heb de eer en het genoegen mijzelf in het collegejaar 2009-2010 voorzitter des W.S.G. Abacus te noemen. Hoewel op moment van schrijven het collegejaar al ruimschoots aan de gang is, wil ik toch van de mogelijkheid gebruik maken om mijzelf formeel voor te stellen middels de onderstaande tekst op deze pagina.

Op een koude winterochtend in 1989 kwam ik ter wereld als, zoals het vaak genoemd wordt in de volksmond, een inproduct van twee wiskundigen. Gehuisvest in een pittoresk dorpje te West-Friesland bleek het al gauw dat ook mijn interesses bij de wiskunde lagen. De keuze om een studie Toegepaste Wiskunde te Twente te gaan volgen was dan ook een logische zet; in augustus 2007 ruilde ik het mooie Westelijk boerenland in voor het Oostelijk boerenland en verhuisde ik naar de campus in het mooie, groene Twente.

Gelijk na de introductieperiode kreeg ik de kans om actief te worden bij W.S.G. Abacus, als voorzitter van de eerstejaarscommissie. Deze kans greep ik dan ook liefdevol aan en zo werd ik betrokken bij deze mooie vereniging. Later heb ik ook nog de eer en het genoegen gehad om plaats te mogen nemen in (A)bac(ch)us, de TWIK 2009 en de commissie Symposium2010. Naast dit activisme volgde ik ook nog voltijd de studie en haalde in de eerste twee jaar alle benodigde vakken. Edoch was het moment der vertraging daar; sinds het eerste studiejaar wat ik volgde heb ik al een bestuurspositie geambieerd en in het derde jaar was het zover. Na een ietwat stroeve start heb ik samen met mijn bestuursgenoten nu het grootste plezier in het draaiende houden van de vereniging en het ontplooien van verschillende vaardigheden; een kans die ik zeker niet had willen laten liggen.

Naast mijn studie en W.S.G. Abacus onderneem ik natuurlijk ook nog andere dingen. De overgebleven tijd gaat bijvoorbeeld zitten in tekenen en films kijken, maar voornamelijk in het luisteren en maken van muziek. Grootse delen van de dag vloeien er uiteenlopende stijlen door mijn boxen naar buiten; van klassiek tot hardstyle, van rap tot metal. Zelf bespeel ik voornamelijk de elektrische gitaar en de basgitaar, maar tevens ben ik in het bezit van een keyboard, een viool en mondharmonica's. Verder houd ik ook van een feestje op zijn tijd en als het weer mooi is, dan breng ik ook veel tijd door op de fiets.

Wanneer ik klaar ben met de studie Toegepaste Wiskunde weet ik nog niet, maar toekomstplannen zijn er al wel; er komt een dag waarop ik een whiskyslijterij begin en kinderboeken van tekeningen voorzie. Hoe een studie wiskunde bij de verwezenlijking van deze plannen helpt? Nog werkelijk geen idee, maar ook in dat vakgebied zou ik me tijdenlang wezenlijk kunnen vermaken.

Hoogachtend,

Peter Bosschaart,
Voorzitter van het 42ste bestuur des W.S.G. Abacus