𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

The 46th board (Board '13–'14)

The 46th board of W.S.G. Abacus.
Wil je snel, ga dan alleen, wil je ver komen ga dan met zijn allen
Chairman
Secretary & Officer Internal Affairs
Treasurer & Officer Booksales
Officer External Affairs
Officer Educational Affairs
General Adjunct