𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 39ste bestuur (Bestuur '06–'07)

Het 39ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Ivoor is hip hoor!
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct