𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 43ste bestuur (Bestuur '10–'11)

Het 43ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Dat smurfen we wel!
Voorzitter
Secretaris en Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester en vicevoorzitter
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken en Commissaris Boekverkoop
Algemeen Adjunct