𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 51ste bestuur (Bestuur '18–'19)

Het 51ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Green light, let's go!
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen & Commissaris Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct