𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 53ste bestuur (Bestuur '20–'21)

Het 53ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Aye-aye captain!
Voorzitter
Secretaris en Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct