ΨΔξ𝜱παΞΓβΘ

(A)bac(ch)us

De (A)bac(ch)us bestaat uit ongeveer vijftien leden. Allereerst organiseert de (A)bac(ch)us zelf middag- en avondborrels. Deze borrels hebben vaak een thema of kleine activiteit. Gedacht kan worden aan een veilingborrel, maar de (A)bac(ch)us organiseert ook activiteiten als bierproeverijen of whiskyproeverijen. Deze borrels promoot de (A)bac(ch)us zelf en worden georganiseerd door leden van de (A)bac(ch)us die dat leuk vinden om te doen.

Ten tweede verzorgt de (A)bac(ch)us bij alle andere activiteiten van W.S.G. Abacus de tappers. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten van de Ab-Actie, VriMiBo's (Vrijdagmiddagborrel) en borrels na bijvoorbeeld een symposium. Bij deze borrels hoeft de (A)bac(ch)us niets anders te verzorgen dan de borrel zelf.

De (A)bac(ch)us vergadert éénmaal per kwartiel om alle tapmomenten voor het komende kwartiel te verdelen. Daarnaast gaat de (A)bac(ch)us ook een keer per jaar op uitje.

Als je lid wordt van de (A)bac(ch)us leer je allereerst tappen en het opbouwen en afruimen van een borrel bij W.S.G. Abacus. De (A)bac(ch)us is een gezellige groep met veel verschillende studiejaren en commissie ervaring. Heb je zin om themaborrels te organiseren ben je welkom, maar ook als je zo nu en dan een activiteit wil tappen. Daarnaast krijg je als lid van de (A)bac(ch)us de mogelijkheid om gratis je IVA-certificaat te halen.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Dieuwertje Alblas
 • Ruben de Baaij
 • Lisa van Dissel
 • Arnout Franken
 • Rutger van der Graaf
 • Zoë van Herreveld
 • Hugo Hof
 • Rick Hüther
 • Mariya Karlashchuk
 • Wouter Kregting
 • Sanne Oude Veldhuis
 • Joppe van der Poel
 • Jorn Quattrocchi
 • Eline Rijkens
 • Cas Sitvast
 • Linda ten Klooster
 • Anete Valnere