α𝜱ΔΓΘξβΞΨπ

Galacommissie

Een avond waar je je netjes moet gedragen (in jurk of pak komen dus) en tegelijkertijd onbeperkt mag drinken. Dat is wat een gala van W.S.G. Abacus,S.A. Communique, I.C.T.S.V. Inter-Actief en E.T.S.V Scintilla inhoudt. Dit gala is het moment om medestudenten van een andere studievereniging te leren kennen onder het genot van een drankje en een hoop gezelligheid. Een mooie locatie wordt uitgekozen en een leuk bandje zal komen spelen. De thema's van voorgaande jaren waren: Bal du Moulin Rouge, Casino Chique, Silver Spring, Bal Masque, Diamonds Are Forever, 1001-nacht en Luxurious. Dit jaar verwachten we uiteraard ook weer een prachtig thema!

We zijn natuurlijk harstikke dankbaar dat de galacommissie deze avond voor ons zal opzetten. Deze commissie bestaat uit twee van onze leden, hieronder genoemd, en de galacommissies van de andere verenigingen (Communique- Inter-Actief - Scintilla).

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Ginnie Renz