ΘαΞπβΔΨ𝜱Γξ

Raad van Advies 2019-2020

De Raad van Advies geeft advies aan het bestuur. Lid van de Raad van Advies kan je alleen worden op een ALV. De Raad van Advies bestaat voornamelijk uit oud-bestuurders, maar zo nu en dan zitten er ook leden in die veel van Abacus weten of leden die juist veel van een andere vereniging weten. De Raad van Advies werpt vooral een nieuwe blik op de zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt. Op die manier overweegt het bestuur meer opties.

Daarnaast is de Raad van Advies ook voor vragen van het bestuur. De Raad van Advies komt tweemaal per kwartiel bij elkaar.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Vincent Bosboom
  • Arnout Franken
  • David de Haan
  • Mariya Karlashchuk
  • Cathy Schmit