𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft advies aan het bestuur. Lid van de Raad van Advies kan je alleen worden op een ALV. De Raad van Advies bestaat vaak uit oud-bestuurders, maar er zitten ook af en toe leden in die veel van Abacus weten of leden die juist veel van een andere vereniging weten. De Raad van Advies werpt vooral een nieuwe blik op de zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt. Op die manier overweegt het bestuur meer opties.

Daarnaast is de Raad van Advies er ook voor vragen van het bestuur. De Raad van Advies komt tweemaal per kwartiel bij elkaar.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Anouk Beursgens
  • Marjolein Bolten
  • Linda ten Klooster
  • Lavinia Lanting
  • Luuk van der Werf