𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Kerstdinercommissie

De kerstdinercommissie zorgt voor een overheerlijk kerstdiner voor alle leden van Abacus. De commissie bestaat uit ongeveer vier of vijf leden die voor de eerste paar maanden van het academisch jaar wekelijks vergaderen. Ze organiseren een proefdiner, en zorgen dat er genoeg koks zijn zodat er de dag voor het kerstdiner gekookt wordt. Uiteraard zorgen ze dat er elk jaar andere gerechten op het menu staan voor vier heerlijke gangen.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Sarah Burdett
  Logistical Affairs
 • Herkus Jacina
  Secretary
 • Oisín Mc Inerney
  Chairman
 • Anne Meulenkamp
  Consultant and Head Chef
 • Santiago Ornelas Ramirez
  Treasurer